Move your mouse over image or click to enlarge

Giống Bắp DK 6919/ Goi 1 kg

MH: T31-DK69-01K-01
Giá bán: 138,000 VNĐ

Đặc tính giống:

  • Giống ngắn ngày (95-105 ngày)
  • Hạt siêu đá, màu vàng cam
  • Tiềm năng năng suất 14 tấn/ha
  • Chịu hạn, rét tốt
  • Thích hợp nhiều chân đất
  • Sạch bệnh, chống đỗ ngã
  • Dễ thu hoạch, hạn chế nảy mầm trên hạt

 

Mô tả sản phẩm

Đặc tính giống:

-Thời gian sinh trưởng : 90-95 ngày (Miền Đông Nam Bộ, ĐBSCL), 98-102 ngày (Miền Trung, Tây Nguyên), <110 ngày (Miền Bắc, tùy theo vụ). Trồng tốt ở các vụ trong năm

-Hạt siêu đá, sâu cay (1,5cm). Chất lượng hạt tốt , màu vàng cam. Hạt múp đầu trái, tỷ lệ tách hạt cao (82-85%).

-Chịu trồng dày, lá bi kín 99,9%

-Dễ thu hoạch, tách hạt

-Độ ẩm hạt thấp

-Chịu hạn cục bộ (hạn Bà Chằng), rét (vụ đông ở Miền Bắc) khá tốt

-Thích hợp nhiều chân đất

-Sạch bệnh, chống đổ ngã

-Hạn chế nảy mầm trên hạt

-Năng suất 10 tấn/ha

Giống bắp PAC 999/ gói 1 kg

136,000 VNĐ 136,000 VNĐ