Move your mouse over image or click to enlarge

GRONMANXONE 276 SL Chai 1 lit vuông

MH: T03-GR27-01L-01
Giá bán: 98,000 VNĐ

GRONMANXONE 276 SL thuộc nhóm độc 2, có cơ chế tác động trừ cỏ tiếp xúc, không chọn lọc, hậu nẩy mầm, làm cháy nhanh các bộ phận của cỏ trên mặt đất nhưng không diệt được phần thân ngầm dưới đất.

GRONMANXONE 276 SL Diệt trừ các loại cỏ hoà bản, lá rộng và năn lác.

Qui cách: 1lit

GRONMANXONE 276 SL thuộc nhóm độc 2, có cơ chế tác động trừ cỏ tiếp xúc, không chọn lọc, hậu nẩy mầm, làm cháy nhanh các bộ phận của cỏ trên mặt đất nhưng không diệt được phần thân ngầm dưới đất.

GRONMANXONE 276 SL Diệt trừ các loại cỏ hoà bản, lá rộng và năn lác.

Mô tả sản phẩm

 HOẠT CHẤT: PARAQUAT DICHLORIDE 276 g/lit

Qui cách: 100ml, 500ml, 1lit

GRONMANXONE 276 SL thuộc nhóm độc 2, có cơ chế tác động trừ cỏ tiếp xúc, không chọn lọc, hậu nẩy mầm, làm cháy nhanh các bộ phận của cỏ trên mặt đất nhưng không diệt được phần thân ngầm dưới đất.

GRONMANXONE 276 SL Diệt trừ các loại cỏ hoà bản, lá rộng và năn lác.

LƯU Ý: Phun từ 320-500 lít nước/ha. Không phun thuốc dính vào cây trồng. Pha 1,5 lít thuốc cho 1 phuy 200 lít nước , phun 5000m². Sau khi phun rửa sạch dụng cụ phun trước khi sử dụng thuốc khác.

DECO ECHINO 30EC chai 400CC

151,000 VNĐ 0 VNĐ