Move your mouse over image or click to enlarge

SURON 80WP/ gói 1Kg

MH: T03-SU80-01K-01
Giá bán: 259,000 VNĐ

Thành phần:

DIURON : 80% w/w

Công dụng : 

Suron 80WP là thuốc trừ cỏ chọn lọc , tác động nội hấp lên đỉnh sinh trưởng của cây cỏ, thuốc kìm hãm sự quang hợp và phân chia tế bào làm cỏ không phát triển được và chết,

Thành phần:

DIURON : 80% w/w

Công dụng : 

Suron 80WP là thuốc trừ cỏ chọn lọc , tác động nội hấp lên đỉnh sinh trưởng của cây cỏ, thuốc kìm hãm sự quang hợp và phân chia tế bào làm cỏ không phát triển được và chết,

Suron 80WP chuyên trừ cỏ tiền nảy mầm và hậu nảy mầm (3-4 lá) cho mía, thơm (khóm).

Diệt trừ được nhiều loại cỏ lá rộng và lá hẹp mọc từ hạt như: mần trầu, chân gà, cỏ túc, dền gai , rau sam, mắc cở…

Mô tả sản phẩm

Thành phần:

DIURON : 80% w/w

Chất phụ gia : 20%

Qui cách : Gói 1Kg

+ Đặc tính sản phẩm:

Suron 80WP là thuốc trừ cỏ chọn lọc , tác động nội hấp lên đỉnh sinh trưởng của cây cỏ, thuốc kìm hãm sự quang hợp và phân chia tế bào làm cỏ không phát triển được và chết,

Suron 80WP chuyên trừ cỏ tiền nảy mầm và hậu nảy mầm (3-4 lá) cho mía, thơm (khóm).

Diệt trừ được nhiều loại cỏ lá rộng và lá hẹp mọc từ hạt như: mần trầu, chân gà, cỏ túc, dền gai , rau sam, mắc cở…

+ Ưu điểm của sản phẩm:

Phổ tác dụng rộng, hiệu quả diệt cỏ kéo dài nên tiết kiệm chi phí đầu tư.

Thuốc không bị bay hơi trong không khí.

Ít độc với chim, cá và ong.

+ Hướng dẫn sử dụng:

LƯU Ý: Lượng nước phun : 400 lít nước/ha.

Phun khi đất còn ẩm.

Phun thuốc sau khi làm đất lần cuối, khi cỏ chưa mọc hay cỏ còn nhỏ (1-2 lá).

Tránh phun trực tiếp vào cây trồng.

SUPECET 250SC gói 10ml

13,000 VNĐ 0 VNĐ