Move your mouse over image or click to enlarge

BINH58 40EC Chai 1Lit

MH: T01-BI40-01L-01
Giá bán: 173,000 VNĐ

Binh 58EC là thuốc trừ sâu thuộc nhóm lân hữu cơ , Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc và khả năng nội hấp mạnh nên phòng trừ hiệu quả đối với các loài chích hút như rệp, nhện đỏ, bọ trĩ, bọ xít rầy xanh, sâu vẽ bùa, … trên nhiều loại cây trồng

Binh 58EC là thuốc trừ sâu thuộc nhóm lân hữu cơ , Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc và khả năng nội hấp mạnh nên phòng trừ hiệu quả đối với các loài chích hút như rệp, nhện đỏ, bọ trĩ, bọ xít rầy xanh, sâu vẽ bùa, … trên nhiều loại cây trồng

Mô tả sản phẩm

Thuốc trừ sâu BINH58  40EC 

Thành phn

Dimethoate : 40% W/W

Phụ gia : 60% 

Phòng trừ rệp sáp – sâu vẽ bùa

“Mãnh Hổ dương oai

diệt sâu nhanh gọn”

+ CÔNG DỤNG:

Binh 58EC là thuốc trừ sâu thuộc nhóm lân hữu cơ , Thuốc có tác động tiếp xúc, vị độc và khả năng nội hấp mạnh nên phòng trừ hiệu quả đối với các loài chích hút như rệp, nhện đỏ, bọ trĩ, bọ xít rầy xanh, sâu vẽ bùa, … trên nhiều loại cây trồng

Trong danh mục đăng ký , hoạt chất Dimethoate còn phòng trừ được  các đối tượng chích hút trên cây dâu  tằm. 

+ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Chú ý :

Phun kỹ  , ướt đều cây trồng .

Phun thuốc khi sâu mới xuất hiện, sâu tuổi 1-3.

Có thể pha chung với nhiều loại thuốc trừ sâu bệnh khác, ngoại trừ sâu vi sinh , thuốc  gốc kiềm như dung dịch Bordeaux …

Không sử dụng cho cà chua, đậu và bông vải

Thời gian cách ly : 14 ngày.