Move your mouse over image or click to enlarge

Giống Bắp DK 6919S/ Gói 1kg

MH: T31-DK69-01K-02
Giá bán: 168,000 VNĐ

Đặc tính giống :

-Chín sớm

-Dễ thu hoạch , tiết kiệm thời gian và công lao động

-Chất lượng hạt tốt , năng suất cao do trái đồng đều, lỏi nhỏ, màu đẹp, ẩm độ hạt thấp, tỷ lệ tách hạt cao

-Trái thon đều, độ bao trái tốt, chống thối trái

-Thích nghi rộng trên nhiều chân đất, vùng sinh thái

-Có gen Kháng thuốc cỏ Glyphosate và sâu đục thân, đục trái, sâu khoang

Mô tả sản phẩm

Đặc tính giống :

-Chín sớm

-Dễ thu hoạch , tiết kiệm thời gian và công lao động

-Chất lượng hạt tốt , năng suất cao do trái đồng đều, lỏi nhỏ, màu đẹp, ẩm độ hạt thấp, tỷ lệ tách hạt cao

-Trái thon đều, độ bao trái tốt, chống thối trái

-Thích nghi rộng trên nhiều chân đất, vùng sinh thái

-Có gen Kháng thuốc cỏ Glyphosate và sâu đục thân, đục trái, sâu khoang

Ưu điểm :

-Chống mọc mầm trên trái

-Hạn chết bệnh đốm lá, khô vằn

-Chịu hạn khá tốt

Giống Bắp DK 6919/ Goi 1 kg

138,000 VNĐ 138,000 VNĐ