Move your mouse over image or click to enlarge

STARTCHECK 755WP gói 15gr

MH: T01-ST75-015-01
Giá bán: 29,000 VNĐ

Thành phần : 

Nitenpyram : 500g/kg

Imidacloprid : 205g/kg

Lambda-Cyhalothrin : 50g/kg

RẦY CHẾT NHƯ RẠ, NHANH NHƯ MÁY BAY

Cơ chế, công dụng :

Starcheck 755WP là thuốc trừ rầy thế hệ mới, hổn hợp bởi ba hoạt chất. Tác động vào hệ thần kinh côn trùng chích hút nên hiệu lực trừ rầy nhanh và mạnh.

Thành phần : 

Nitenpyram : 500g/kg

Imidacloprid : 205g/kg

Lambda-Cyhalothrin : 50g/kg

RẦY CHẾT NHƯ RẠ, NHANH NHƯ MÁY BAY

Cơ chế, công dụng :

Starcheck 755WP là thuốc trừ rầy thế hệ mới, hổn hợp bởi ba hoạt chất. Tác động vào hệ thần kinh côn trùng chích hút nên hiệu lực trừ rầy nhanh và mạnh.

Starcheck 755WP có cơ chế tác động lưu dẫn , tiếp xúc và vị độc nên hiệu quả cao với trứng rầy, rầy di trú hại lúa.

Starcheck 755WP có hiệu lực trừ rầy kéo dài do đó tiết kiệm được công phun thuốc và hạn chế khả năng tái phát rầy.

Mô tả sản phẩm

Thành phần : 

Nitenpyram : 500g/kg

Imidacloprid : 205g/kg

Lambda-Cyhalothrin : 50g/kg

RẦY CHẾT NHƯ RẠ, NHANH NHƯ MÁY BAY

Cơ chế, công dụng :

Starcheck 755WP là thuốc trừ rầy thế hệ mới, hổn hợp bởi ba hoạt chất. Tác động vào hệ thần kinh côn trùng chích hút nên hiệu lực trừ rầy nhanh và mạnh.

Starcheck 755WP có cơ chế tác động lưu dẫn , tiếp xúc và vị độc nên hiệu quả cao với trứng rầy, rầy di trú hại lúa.

Starcheck 755WP có hiệu lực trừ rầy kéo dài do đó tiết kiệm được công phun thuốc và hạn chế khả năng tái phát rầy.

Trong danh mục đăng ký thuốc BVTV các hoạt chất này còn phòng trừ được các đối tượng sâu hại khác trên nhiều loại cây trồng.

CÂY TRỒNG

ĐỐI TƯỢNG

LIỀU LƯỢNG

Lúa

Rầy

0,2-0,4 kg/ha

Pha 15gr/bình 16-25 lít . Phun 2 bình /1000m2,

Phun 3 bình cho 1 công điền 1.300m2

Lượng nước phun : 400-500 lít/ha

Lưu ý :

Phun kỹ vào gốc lúa nơi rầy trú ẩn. Phun khi thấy bướm ra rộ hoặc khi rầy mới xuất hiện (tuổi 1-2) để diệt rầy triệt để.

Khi lúa lớn (> 40 ngày) phun 2,5-3 bình cho 1000m2, phun 3,5-4 bình cho công điền 1300m2

Thời gian cách ly : 14 ngày

PATOX 4GR Gói 1kg

32,000 VNĐ 0 VNĐ