Move your mouse over image or click to enlarge

Giống Bắp TP 8208/ gói 1kg

MH: T31-TP82-01K-01
Giá bán: 133,000 VNĐ

Đặc tính giống :

Thời gian sinh trưởng : 95-100 ngày

Chiều cao cây : 200-215cm, chiều cao đóng bắp thấp

Tiềm năng năng suất : 12-14 tấn/ha

Đặc tính giống :

Thời gian sinh trưởng : 95-100 ngày

Chiều cao cây : 200-215cm, chiều cao đóng bắp thấp

Tiềm năng năng suất : 12-14 tấn/ha

Mô tả sản phẩm

Đặc tính giống :

Thời gian sinh trưởng : 95-100 ngày

Chiều cao cây : 200-215cm, chiều cao đóng bắp thấp

Tiềm năng năng suất : 12-14 tấn/ha

Bắp to, cùi nhỏ , tỷ lệ tách hạt 82%.

Hạt sâu cay, đóng đầy bắp, hạt màu vàng cam, dạng bán đá. Lá bi bao kín bắp , chịu hạn tốt, kháng bệnh và khả năng thích nghi rộng.

HẠT GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN VN 22/ lon 1 kg

92,000 VNĐ 92,000 VNĐ