Move your mouse over image or click to enlarge

BINHTRYZOL 75WP gói 100gr

MH: T02-BI75-100-01
Giá bán: 33,000 VNĐ

Hoạt chất : Tricyclazole 75 % w/w

Cơ chế : Thuốc trừ nấm bệnh có tính lưu dẫn.

Binhtryzol 75WP có tác dụng bảo vệ cây, ngăn chặn sự phát triển và xâm nhập của sợi nấm vào cây qua vai trò là chất ngăn cản sự tổng hợp melanin của nấm bệnh

Công dụng: Đặc trị bệnh đạo ôn trên lúa

Hoạt chất : Tricyclazole 75 % w/w

Cơ chế : Thuốc trừ nấm bệnh có tính lưu dẫn.

Binhtryzol 75WP có tác dụng bảo vệ cây, ngăn chặn sự phát triển và xâm nhập của sợi nấm vào cây qua vai trò là chất ngăn cản sự tổng hợp melanin của nấm bệnh

Công dụng: Đặc trị bệnh đạo ôn trên lúa.

Mô tả sản phẩm

Hoạt chất : Tricyclazole 75% w/w

Quy cách : 100gr

Loại độc: Nhóm 4 GHS / Nhóm II WHO

Cơ chế tác động: Thuốc trừ nấm bệnh có tính lưu dẫn.

Binhtryzol 75WP có tác dụng bảo vệ cây, ngăn chặn sự phát triển và xâm nhập của sợi nấm vào cây qua vai trò là chất ngăn cản sự tổng hợp melanin của nấm bệnh

Công dụng: Đặc trị bệnh đạo ôn trên lúa, hiệu quả kéo dài.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng

Bệnh hại

Liều lượng

Lúa

Đạo ôn trên lá và đạo ôn cổ bông

250 – 300 g/ha

Bệnh đạo ôn trên lá: Pha 10 g/bình 16-20L nước Phun 2 bình/1000m2. Phun khi bệnh vừa xuất hiện.

Bệnh đạo ôn trên cổ bông: Pha 12-15 g/bình 16-20 L. Phun 2 bình/1000m2. Phun lần đầu khi lúa trổ lác đác, phun lần 2 khi lúa trổ khoảng 80-90%.

 

Lưu ý   Phun ướt đều 2 mặt lá, thân khi vết bệnh mới xuất hiện.

Ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch 21 ngày

BINHTAXYL 25EC Chai 450cc

102,000 VNĐ 102,000 VNĐ