Author - admin

THUỐC TRỪ CỎ CHO CÂY LÚA VỤ HÈ THU

Muốn mang lại năng suất cao, việc dùng thuốc trừ cỏ phải được thực hiện sớm ngay từ đầu vụ. Bà con nên sử dụng thuốc trừ cỏ tiền nẩy mầm hoặc hậu nẩy mầm sớm (trong vòng 10 ngày sau khi xuống giống) để phòng trừ các loại cỏ phổ biến trên ruộng lúa.