GIẢI QUYẾT NỖI LO ỚT NHIỄM BỆNH CHẾT RŨ NHỜ PHÂN HỮU CƠ VI SINH RHIZOPLEX 3-3-3 CỦA MỸ