Phân bón nông nghiệp

GIÁ (VNĐ)

Sản Phẩm Nỗi Bật

Tìm thấy 6 sản phẩm
Sắp xếp theo:

MULTI K (KNO3) gói 1kg (Haifa)

Quy cách: Gói 1 kg
45,000 VNĐ

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CHICKEN ORGANIC FERT bao 25kg (NHẬT BẢN)

Quy cách: bao 25kg
275,000 VNĐ

PHÂN HỮU CƠ VI SINH RHIZOPLEX 3-3-3 hộp 1Kg (Mỹ)

Quy cách: Hộp 1 kg
207,000 VNĐ

MKP (MONO POTASSIUM PHOSPHATE) gói 1kg (Haifa)

Quy cách: Gói 1 kg
60,000 VNĐ

CALCIUM NITRATE gói 1kg ( Haifa)

Quy cách: Gói 1 kg
21,000 VNĐ

MAP (MONO AMMONIUM PHOSPHATE) gói 1kg (Haifa)

Quy cách: Gói 1 kg
53,000 VNĐ