Phân bón nông nghiệp

GIÁ (VNĐ)

Tìm thấy 12 sản phẩm
Sắp xếp theo:

Phân bón rễ AA MÃNH HỔ MKP 0-52-34 - Haifa

Quy cách: Bao 25kg
1,375,000 VNĐ

Phân bón rễ AA MÃNH HỔ MKP 0-52-34 - Haifa

Quy cách: Bao 1 kg
57,000 VNĐ

PHÂN HỮU CƠ VI SINH RHIZOPLEX 3-3-3 hộp 1Kg (Mỹ)

Quy cách: Hộp 1 kg
156,000 VNĐ

CALCIUM NITRATE gói 1kg ( Haifa)

Quy cách: Gói 1 kg
21,000 VNĐ

Phân bón lá AA Mãnh Hổ KNO3

Quy cách: Gói 1 kg
45,000 VNĐ

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CHICKEN ORGANIC FERT 4-2-2 + 68% OM

Quy cách: Gói 15kg
120,000 VNĐ

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CHICKEN ORGANIC FERT 3-4-2 + 50% OM

Quy cách: Gói 15kg
105,000 VNĐ

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CHICKEN ORGANIC FERT 4-3-2 + 68% OM

Quy cách: Gói 15kg
120,000 VNĐ

AA Singhaleo 12-3-3 + 15% OM

Quy cách: Bao 25kg
300,000 VNĐ

Phân bón rễ AA MÃNH HỔ MAP 12-61-0 - Haifa

Quy cách: Bao 1 kg
51,000 VNĐ

Phân bón rễ AA MÃNH HỔ MAP 12-61-0 - Haifa

Quy cách: Bao 25kg
1,175,000 VNĐ

NPK 12-3-3 + 10% OM Thái Lan

Quy cách: Bao 50kg
800,000 VNĐ