PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN

  PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh trạnh ngày càng khốc liệt trên tất cả các mặt: công nghệ, sản phẩm dịch vụ, chất lượng, tài chính, … nhưng trên hết, yếu tố đứng đầu vàđi đến quyết định thành công của một doanh nghiệp chính là con người. Quan điểm “Con người là tài sản vô giá” đã được Ban lãnh đạo Công ty rất chú trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh toàn diện và bền vững của Công ty.

Công ty Cổ phần Giải pháp Nông nghiệp Tiên Tiến không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho Người lao động đang làm việc tại Công ty. Trong năm 2015, khởi đầu công tác đào tạo của Công ty là trong tháng 03/2015 vừa qua, Công ty Cổ phần Giải pháp Nông nghiệp Tiên Tiến đã tổ chức tập huấn và nâng cao nghiệp vụ về kỹ thuật, kinh doanh cho đội ngũ kinh doanh của Công ty.

   

(Chương trình Tập huấn của Công ty Cổ phần Giải pháp Nông nghiệp Tiên Tiến được tổ chức tại Trung tâm đào tạo Kỹ năng kinh doanh A.S.K)

Chương trình đào tạo gồm:

–        Cập nhật, bổ sung các kiến thức kỹ thuật về thuốc BVTV, phân bón, giống cây trồng

                 

                Th.S Lã Phạm Lân – hướng dẫn bệnh cháy lá và cách phòng trị) 

 –        Cập nhật tính năng sản phẩm ngành Phân bón của Công ty:

                      

(Dr.Chris–Tập đoàn Monsanto BioAg, giới thiệu sản phẩm phân bón vi sinh Rhizoplex 3-3-3)

 –        Cập nhật kiến thức về sự phát triển, cách canh tác giống Ngô (Bắp) và định vị sản phẩm trong năm 2015:

                          

(Ông Nguyễn Quốc Thắng – Giám đốc kinh doanh Advanta tại Việt Nam, định vị sản phẩm Bắp giống 339 và 999 tại thị trường Việt Nam).

 –        Chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, kỹ năng bán hàng thuyết phục và chăm sóc khách hàng hiệu quả:

                    

(Th.S Nguyễn Hữu Thọ – Giảng viên Trung tâm A.S.K hướng dẫn kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả)

 Với mong muốn đội ngũ nhân viên “Chuyên nghiệp – hiệu quả”, Công ty Cổ phần Giải pháp Nông nghiệp Tiên Tiến không ngừng nâng cao trình độ của nhân viên. Kế hoạch phát triển Nguồn lực năm 2015 sẽ còn rất nhiều chương trình đạo tạo hiệu quả.

“CON NGƯỜI LÀ TÀI SẢN QUÝ GIÁ NHẤT CỦA CÔNG TY”