Thuốc bảo vệ thực vật

GIÁ (VNĐ)

Tìm thấy 15 sản phẩm
Sắp xếp theo:

ANLICIN 5WP gói 20gr

Quy cách: Gói 20gr
1,000 VNĐ

ANLIEN ANNONG 800WG gói 100gr

Quy cách: Gói 100gr
30,000 VNĐ

ANNONGMANCO 80WP gói 1kg

Quy cách: Gói 1kg
127,000 VNĐ

BINHTAXYL 25EC Chai 450cc

Quy cách: Chai 450cc
102,000 VNĐ

BINHTRYZOL 75WP gói 100gr

Quy cách: Gói 100gr
33,000 VNĐ

FUNDAZOL 50WP gói 500gr

Quy cách: Gói 500gr
230,000 VNĐ

MASTERTOP 325SC chai 250ml

Quy cách: Chai 250ml
201,000 VNĐ

RINHMYN 720WP gói 500gr

Quy cách: Gói 500gr
129,000 VNĐ

AGMAXZIME 800WP (cao cấp) lon 200gr

Quy cách: Lon 200gr
72,000 VNĐ

AGMAXZIME 800WP gói 500gr

Quy cách: Gói 500gr
76,000 VNĐ

BINHOXA 25EC chai 400ml

Quy cách: Chai 400ml
230,000 VNĐ

DECO ECHINO 30EC chai 400CC

Quy cách: Chai 400cc
151,000 VNĐ

GRONMANXONE 276 SL Chai 1 lit vuông

Quy cách: Chai 1 lít
98,000 VNĐ

LAMBAST 60EC chai 1lit

Quy cách: Chai 1 lít
235,000 VNĐ

RADA 80WP lon 100gr

Quy cách: Lon 100gr
20,000 VNĐ