Thuốc bảo vệ thực vật

GIÁ (VNĐ)

Tìm thấy 15 sản phẩm
Sắp xếp theo:

Anphatox 5EC

Quy cách: chai 450ml
43,000 VNĐ

DIOPHOS 666EC

Quy cách: Chai 400ml
207,000 VNĐ

AGMAXZIME 800WP - Mike Tyson

Quy cách: Lon 100gr
31,000 VNĐ

HELOSATE 48SL

Quy cách: Chai 1 lít ancom
108,000 VNĐ

Thuốc trừ cỏ MISARON 80WP

Quy cách: Gói 1 kg
228,000 VNĐ

ANLICIN 5WP

Quy cách: Gói 20gr
1,000 VNĐ

BISECTOR 500EC

Quy cách: Chai 1 Lít
245,000 VNĐ

RINHMYN 720WP

Quy cách: Gói 500gr
108,000 VNĐ

ANLIEN ANNONG 800WG

Quy cách: Gói 100gr
27,000 VNĐ

AGMAXZIME 800WP - Mike Tyson

Quy cách: Lon 400gr
107,000 VNĐ

AGMAXZIME 800WP

Quy cách: Gói 500gr
89,000 VNĐ

CHIM ƯNG 20WG

Quy cách: Gói 3GR
7,000 VNĐ

CHIM ƯNG 20WG

Quy cách: Gói 15GR
30,000 VNĐ

ANLICIN 5WP

Quy cách: Gói 40gr
3,000 VNĐ

STOPINSECT 500EC

Quy cách: chai 450ml
97,000 VNĐ