Thuốc trừ bệnh

GIÁ (VNĐ)

Sản Phẩm Nỗi Bật

SUPER FATOC 150GR 10kg

206,000 VNĐ 206,000 VNĐ

CHIM ƯNG 20WG gói 3gr

5,000 VNĐ 5,000 VNĐ

SURON 80WP/ gói 1Kg

208,000 VNĐ 208,000 VNĐ

HELOSATE 48SL chai 1 lít ancom

82,000 VNĐ 82,000 VNĐ

ANLICIN 5WP gói 20gr

1,000 VNĐ 1,000 VNĐ

ANLIEN ANNONG 800WG gói 100gr

30,000 VNĐ 30,000 VNĐ

ANNONGMANCO 80WP gói 1kg

119,000 VNĐ 119,000 VNĐ

BINHTAXYL 25EC Chai 450cc

131,000 VNĐ 131,000 VNĐ

BINHTRYZOL 75WP gói 100gr

36,000 VNĐ 36,000 VNĐ

FUNDAZOL 50WP gói 500gr

230,000 VNĐ 230,000 VNĐ

MASTERTOP 325SC chai 250ml

201,000 VNĐ 201,000 VNĐ

RINHMYN 720WP gói 500gr

129,000 VNĐ 129,000 VNĐ

CITI USA 650 WP Gói 90gr

29,000 VNĐ 29,000 VNĐ