Thuốc trừ sâu

GIÁ (VNĐ)

Sản Phẩm Nỗi Bật

SUPER FATOC 150GR 10kg

206,000 VNĐ 206,000 VNĐ

CHIM ƯNG 20WG gói 3gr

5,000 VNĐ 5,000 VNĐ

SURON 80WP/ gói 1Kg

208,000 VNĐ 208,000 VNĐ

HELOSATE 48SL chai 1 lít ancom

82,000 VNĐ 82,000 VNĐ

ANPHATOX 5EC chai 450cc

42,000 VNĐ 42,000 VNĐ

BINH58 40EC Chai 1Lit

184,000 VNĐ 184,000 VNĐ

CARBAMEC 100EC chai 450ml

187,000 VNĐ 187,000 VNĐ

CHIM ƯNG 20WG gói 3gr

5,000 VNĐ 5,000 VNĐ

DIOPHOS 666EC chai 400ml

220,000 VNĐ 220,000 VNĐ

Mo-annong 75SP gói 100gr

35,000 VNĐ 35,000 VNĐ

PATOX 4GR Gói 1kg

29,000 VNĐ 29,000 VNĐ

STARTCHECK 755WP gói 15gr

24,000 VNĐ 24,000 VNĐ

SUPER FATOC 150GR 10kg

206,000 VNĐ 206,000 VNĐ