Thuốc trừ sâu

GIÁ (VNĐ)

Tìm thấy 15 sản phẩm
Sắp xếp theo:

Anphatox 5EC

Quy cách: chai 450ml
43,000 VNĐ

DIOPHOS 666EC

Quy cách: Chai 400ml
207,000 VNĐ

BISECTOR 500EC

Quy cách: Chai 1 Lít
245,000 VNĐ

CHIM ƯNG 20WG

Quy cách: Gói 3GR
7,000 VNĐ

CHIM ƯNG 20WG

Quy cách: Gói 15GR
30,000 VNĐ

STOPINSECT 500EC

Quy cách: chai 450ml
97,000 VNĐ

TECHTIMEX 30EC

Quy cách: chai 450ml
182,000 VNĐ

SUPER FATOC 150GR

Quy cách: Gói 1Kg
19,000 VNĐ

PATOX 4GR

Quy cách: Gói 1 kg
39,000 VNĐ

STARTCHECK 755WP

Quy cách: Gói 15gr
27,000 VNĐ

SUPER FATOC 150GR

Quy cách: Bao 10 kg
156,000 VNĐ

Anphatox 5EC

Quy cách: chai 1 lít
91,000 VNĐ

Anphatox 5EC

Quy cách: chai 100ml
11,000 VNĐ

CARBAMEC 50EC

Quy cách: chai 100ml
28,000 VNĐ

CARBAMEC 50EC

Quy cách: chai 450ml
122,000 VNĐ