HỒ SƠ TUYỂN DỤNG GỒM

– Sơ yếu lý lịch: có xác nhận của cơ quan hữu quan với thời hạn xác nhận không quá 06 tháng.

– Tự giới thiệu bản thân.

– Bản sao hộ khẩu, CMND: có xác nhận của cơ quan hữu quan với thời hạn xác nhận không quá 06 tháng.

– Giấy chứng nhận sức khỏe: có thời hạn không quá 6 tháng kết luận đủ sức khỏe để làm việc của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế (cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên).

– Bản sao văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ, phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển: có xác nhận của cơ quan hữu quan với thời hạn xác nhận không quá 06 tháng.