Phân bón nông nghiệp

GIÁ (VNĐ)

Tìm thấy 15 sản phẩm
Sắp xếp theo:

Phân bón rễ AA MÃNH HỔ MKP 0-52-34 - Haifa

Quy cách: Bao 25kg

Phân bón rễ AA MÃNH HỔ MKP 0-52-34 - Haifa

Quy cách: Bao 1 kg

Calcium Nitrate /bao 25 kg - Boron

Quy cách: Bao 25kg

CALCIUM NITRATE gói 1kg

Quy cách: Gói 1 kg

Phân bón lá AA Mãnh Hổ KNO3

Quy cách: Gói 1 kg

Phân bón rễ AA MÃNH HỔ MAP 12-61-0 - Haifa

Quy cách: Bao 1 kg

AA Singhaleo 12-3-3 + 15% OM

Quy cách: Bao 25kg

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CHICKEN ORGANIC FERT 4-2-2 + 68% OM

Quy cách: Bao 25kg

CHICKEN ORGANIC FERT 3-4-2 + 50% OM

Quy cách: Gói 10kg

Phân bón rễ AA MÃNH HỔ MAP 12-61-0 - Haifa

Quy cách: Bao 25kg

Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh NITRIX

Quy cách: 5g

UltraSol K-plus 13.7-0-46.3

Quy cách: Gói 2kg

UltraSoline K-Plus 13.7-0-46.3

Quy cách: Gói 2kg

Nitryx Plus 40gr

Calcium Nitrate ( Haifa)

Quy cách: Bao 25kg