Move your mouse over image or click to enlarge

Lambast 60EC

MH: T03-LA60-01L-01
Quy cách:
Chia sẻ:

THUỐC TRỪ CỎ LAMBAST 60EC

THÀNH PHẦN:

Butachlor: 600g/l

Fenclorim: 60g/l

CÔNG DỤNG:

Lambast 60EC là thuốc trừ cỏ chọn lọc, tiền nảy mầm chuyên dùng cho ruộng lúa gieo sạ (gieo thẳng); tác động nội hấp, lưu dẫn, được hấp thụ chủ yếu qua chồi mầm và rễ cây cỏ.

- Lambast 60EC trừ được hầu hết các loại cỏ như: lồng vực (cỏ gạo, cỏ kê), đuôi phụng, chác, lác, lúa cỏ và một số cỏ lá rộng khác trên ruộng lúa.

- Lambast 60EC rất an toàn cho lúa sạ (gieo thẳng0.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây trồng

Liều lượng sử dụng

Lúa sạ

1,25 lít/ha

Pha 50-60 ml thuốc với 16-25 lít nước

Phun 2 bình cho 1000m2

Lúa sạ: phun từ 0-3 ngày

Lúa cấy: phun từ 4-7 ngày

Trừ các loại cỏ mọc từ hạt

Phun ướt đếu mặt ruộng

Lượng nước phun: 300-400 lít/ha

 

Thời điểm phun: không phun muộn hơn 4 ngày sau lần làm đất cuối cùng.

Chế độ nước: khi phun thuốc giữ đất đủ ẩm, sau phun 3-5 ngày đưa nước vào ruộng. Không để nước ngập ngọn mạ, tránh để ruộng khô hạn nứt nẻ, ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc.