CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN ( AA )

Luôn xem nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá.

Nguyên tắc tuyển dụng của AA là lựa chọn những ứng viên tốt nhất vào vị trí phù hợp dựa trên phẩm chất, khả năng, thái độ, năng lực, kinh nghiệm của ứng viên, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo hay giới tính. Chính sách việc làm của AA là tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và bình đẳng để mỗi cá nhân đều có cơ hội cống hiến sức lực và tài năng của mình.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là công tác được ưu tiên hàng đầu của AA, nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo về nghiệp vụ, chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và nhiệt tình phục vụ khách hàng.

Chế độ tiền lương và khen thưởng cho nhân viên của AA gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh. Một năm, nhân viên được hưởng tối thiểu 13 tháng lương, được nhận các phụ cấp theo chế độ như phụ cấp trách nhiệm, độc hại; thưởng cho các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong năm; thưởng trong các dịp lễ tết của Quốc gia. Nhân viên chính thức của AA được hưởng đầy đủ các quyền lợi phù hợp với quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.