Move your mouse over image or click to enlarge

PATOX 4GR

MH: T01-PA4G-01K-01

PATOX 4GR là thuốc trừ sâu dạng hạt, tác động lưu dẫn và tiếp xúc, vị độc, thuốc phòng trừ hiệu quả đặc trị sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy nâu hại lúa và sâu đục thân hại mía.

Quy cách:
Chia sẻ:

Thuốc trừ sâu sinh học  PATOX 4G

Hoạt chất:     CARTAP………4% W/W

Quy cách:  goi 1kg, gói 5kg

Công dụng:  PATOX 4GR là thuốc trừ sâu dạng hạt, tác động lưu dẫn và tiếp xúc, vị độc, thuốc phòng trừ hiệu quả đặc trị sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy nâu hại lúa và sâu đục thân hại mía.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng

Sâu hại

Liều lượng

 

Lúa 

 

Sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy nâu.

27 - 30 kg/ha

Rải 2 - 3 kg/1000m2

Rải thuốc vào giai đoạn bướm nở rộ.

Lúa đẻ nhánh từ 10 - 25 ngày sau khi sạ.

 

 

 

Mía

 

 

 

Sâu đục thân

- Phòng trừ sâu đục thân mía:

Kết hợp bón phân lần 1 trộn 20kg 

PATOX 4GR/ha với phân bón để rải.

- Trị sâu đục thân mía: Khi bướm nở

rộ hoặc thấy trên đồng ruộng mía

có đọt bị bạc trắng hoặc đốt có 

dấu sâu đụt phá rải rác, sử dụng

30kg/ha rải xung quanh gốc mía.

Lưu ý:

– Rải 1 lần vào giai đoạn lúa đẻ nhánh khi bướm ra rộ, dãnh(tép) lúa mới bị hại khi sâu non mới xuất hiện.
– Ruộng lúa sau khi rải thuốc nên giữ mực nước 3 -5 cm trong thời gian 4 -5 ngày.
– 
Phòng trừ sâu đục thân Mía: Kết hợp bón phân lần 1 trộn 20 kg Patox/ha với phân bón để rải
– 
Trị sâu đục thân mía: khi bướm nở rộ hoặc thấy trên ruộng mía có đọt bị bạc trắng hoặc đốt có
dấu sâu đục thân phá rải rác, sử dụng 30 kg/ha rải xung quanh gốc mía.
– Lưu ý : Trộn xong sử dụng ngay.

Thời gian cách ly: 14 ngày