Move your mouse over image or click to enlarge

Thuốc trừ cỏ Deco Duron

MH: T03-SU80-01K-01

TRỪ CỎ LÁ RỘNG , CỎ HÒA THẢO RUỘNG MÍA, BÔNG VẢI

Quy cách:
Chia sẻ:

Thuốc trừ cỏ DECO DURON 80WP

Thành phần:  DIURON : 800g/kg

Công dụng : 

Suron 80WP là thuốc trừ cỏ  tác động nội hấp và chọn lọc, diệt trừ các loại cỏ lá rộng, cỏ hòa thảo trên ruộng mía, dứa(khóm) như cỏ mần trầu, cỏ túc, cỏ ống, dền gai, rau sam, mắc cỡ, các loại cỏ mọc từ hạt....

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng

cỏ hại

Liều lượng

Cách dùng

Mía

Cỏ lá rộng

Cỏ hòa thảo

2,0 kg/Ha

Pha 100g/ bình 20 lít nước

Phun 2 bình / 1000m

Phun thuốc ngay sau khi đặt hom từ 0 - 3 ngày

Hoặc khi mía cao khoảng 40 - 45cm.

Dứa (Khóm)

LƯU Ý: Lượng nước phun : 300 - 600 lít nước/ha.

- Nếu phun trừ cỏ hậu nảy mầm khi cây cỏ có từ 3 - 5 lá, liều sử dụng: 3 - 4 kg/ha.

- Đối với mía vụ 2 và vụ 3 phun thuốc sau khi vệ sinh đồng ruộng.

- Tránh phun trực tiếp vào cây trồng.

SILWET 408