Move your mouse over image or click to enlarge

AA Singhaleo 12-3-3 + 15% OM

MH: T11-AALE-25K-01
Quy cách:
Chia sẻ:

Phân khoáng hữu cơ SING HALEO 12-3-3 + 15% OM

Thành phần: 

Đạm tổng hợp: 12%          Lân hữu hiệu: 3%

Kali hữu hiệu: 3%             Chất hữu cơ: 15%

Độ ẩm: 10%, pH: 5

Công dụng: 

- AA Sing Haleo 12-3-3 + 15 OM là phân bón rễ NPK hữu cơ cung cấp Đạm và chất hữu cơ cho cây trồng.

- AA Sing Haleo 12-3-3 + 15 OM chủ yếu bón vào thời kỳ tăng trưởng của cây trồng.

- AA Sing Haleo 12-3-3 + 15 OM phù hợp trồng cây Hữu cơ do nhà nước đang khuyến khích.

- AA Sing Haleo 12-3-3 + 15 OM cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho bộ rễ phát triển mạnh. Kích thích sự phát triển của rễ, chống nghẹn rễ, xù đầu lân

- AA Sing Haleo 12-3-3 + 15 OM tăng khả năng ra hoa, kích thích ra hoa đồng loạt. Thúc đọt non bung đồng loạt, mập đọt.

- AA Sing Haleo 12-3-3 + 15 OM giúp lá xanh mướt, dày bóng. Cải tạo đất tơi xốp, phì nhiêu.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây trồng

Liều lượng

Cây lấy củ

600-700 kg/ha/vụ, chia bón 3 lần, cách nhau 20-25 ngày/lần

Lúa

450-500 kg/ha/vụ, chia bón 3 lần, cách nhau 10-15 ngày/lần

Bắp

750-800 kg/ha/vụ, chia bón 3 lần, cách nhau 15-20 ngày/lần

Đậu đõ

300 kg/ha/vụ, chia bón 3 lần, cách nhau 7-10 ngày/lần

Cây ăn trái và cây công nghiệp

3-5 kg/cây/lần, bón 3 lần/năm, từ đầu mùa mưa bón cách nhau 10-15 ngày/lần

Rau màu

600-700 kg/ha/vụ, chia bón 3 lần, cách nhau 10-15 ngày/lần

LƯU Ý: cần bón thêm các loại phân bón khác để cân đối NPK đủ dưỡng chất cho cây trồng vò thời kỳ sau tăng trưởng chuyển sang sinh thực.