Move your mouse over image or click to enlarge

Lambast 5GR

MH: Lambast 5GR
Quy cách:
Chia sẻ:

Thuốc trừ cỏ Lambast 5GR (Gói)

Thành phần : BUTACHLOR : 5% w/w

Qui cách : Gói 600gr ; gói 1,2kg

Công dụng :

Lambast 5GR là thuốc trừ cỏ lúa hậu nảy mầm sớm sử dụng trên lúa sạ và lúa cấy.

Lambast 5GR trừ 3 nhóm cỏ một lá mầm – lá rộng và chác lác.

Lambast 5GR là thuốc rải có độ phân tán rộng khi rải xuống ruộng lúa nên thuốc được phân bố đều.

Hướng dẫn sử dụng :

Cây trồng

Thời gian sử dụng

Liều lượng sử dụng

 

 

Lúa cấy và lúa sạ

 

 

Từ 7 – 10 ngày sau khi cấy hoặc sạ

-Trộn chung với phân bón thúc đợi 1 để rải

-Khi rải thuốc giữ mực nước 3 – 5cm trong vòng 3 ngày.

-Vụ đông xuân : 2kg/1000m2

-Vụ hè thu : 3 – 4kg/1000m2

 

Lưu ý :

-Cần sử dụng bao tay khi rải thuốc.

-Không rải thuốc khi nhiệt độ không khí dưới 180C

Thời gian cách ly : Do thuốc sử dụng vào đầu vụ nên thời gian cách ly không xác định.

Không hỗn hợp với các loại thuốc khác.