HỌP MẶT TRI ÂN KHÁCH HÀNG QUAY SỐ MAY MẮN 2021 - VƯỢT SÓNG LỚN

LINK FANPAGE AA

Đường link Online trên Fanpage của công ty :      https://www.facebook.com/CongTyTienTienAA

Hoặc vào phần KẾT NỐI VỚI TÔI

Đường link Google Meet Công ty AA:

https://meet.google.com/rcd-zcwz-rid