LỄ TRAO GIẢI ĐẶC BIỆT CHƯƠNG TRÌNH QUAY SỐ MAY MẮN NIÊN VỤ 2019-2020

Ngày 05/12/2020, Công ty Cổ phần Giải pháp Nông nghiệp Tiên Tiến (AA) đã tổ chức buổi “Họp Mặt Tri Ân Khách Hàng Niên Vụ 2019 – 2020” nhằm tri ân đến các khánh hàng đã gắn kết “ĐẬM SÂU” với công ty, mang may mắn đến các khách hàng thông qua chương trình “Quay Số May Mắn”. Ngoài các giải thường vàng 9999 đã được trao trực tiếp trong chương trình cho các khách hàng may mắn trúng giải, ngày 27/12/2020, Tổng Giám đốc Công ty AA, Ông Trương Huy Hoàng Tam Dũng đã đến Nghệ An trực tiếp trao Giải đặc biệt cho khách hàng may mắn nhất của chương trình “ Quay Số May Mắn” là Đại lý Thắng Hồng.

Những hình ảnh trong buổi trao giải:

                                                                               Giải Đặc Biệt

               Ông Trương Huy Hoàng Tam Dũng ( Bên trái) và Đại diện cho Đại Lý Thắng Hồng